Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q12_D

Názov: Q12_D
Popis premennej: Muži by sa mali podieľať na starostlivosti o dieťa vo väčšej miere

Znenie otázky:
Často sa hovorí aj o zmenách v deľbe rolí medzi mužmi a ženami. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s týmito výrokmi:
Muži by sa mali podieľať na starostlivosti o dieťa vo väčšej miere než sa podieľajú v súčasnosti

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím156622.45
skôr súhlasím2106242.13
rovnako súhlasím ako nesúhlasím358423.17
skôr nesúhlasím42188.65
vôbec nesúhlasím5250.99
neviem to posúdiť9662.62

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 2.3931 / 1.42141

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.