Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q13_A

Názov: Q13_A
Popis premennej: Pracujúca matka dokáže mať so svojimi deťmi rovnako vrúcny a istotu poskytujúci vzťah ako matka, ktorá nepracuje

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:
Pracujúca matka dokáže mať so svojimi deťmi rovnako vrúcny a istotu poskytujúci vzťah ako matka, ktorá nepracuje

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím1104841.57
skôr súhlasím273129
rovnako súhlasím ako nesúhlasím328311.23
skôr nesúhlasím432212.77
vôbec nesúhlasím5692.74
neviem to posúdiť9682.7

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 2.22293 / 1.59944

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.