Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q13_C

Názov: Q13_C
Popis premennej: Celkovo povedané - rodinný život je ukrátený, ak je matka zamestnaná na plný pracovný úväzok

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:
Celkovo povedané - rodinný život je ukrátený, ak je matka zamestnaná na plný pracovný úväzok

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím135914.24
skôr súhlasím277830.86
rovnako súhlasím ako nesúhlasím354221.5
skôr nesúhlasím457822.93
vôbec nesúhlasím52208.73
neviem to posúdiť9441.75

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 2.91511 / 1.4417

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.