Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q13_D

Názov: Q13_D
Popis premennej: Mať zamestnanie - to je v poriadku, ale čo väčšina žien skutočne chce, je mať domov a deti

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:
Mať zamestnanie - to je v poriadku, ale čo väčšina žien skutočne chce, je mať domov a deti

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím162524.79
skôr súhlasím294537.49
rovnako súhlasím ako nesúhlasím359523.6
skôr nesúhlasím42028.01
vôbec nesúhlasím5532.1
neviem to posúdiť91014.01

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 2.49187 / 1.648

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.