Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q13_E

Názov: Q13_E
Popis premennej: Byť ženou v domácnosti je rovnako naplňujúce ako pracovať za peniaze

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:
Byť ženou v domácnosti je rovnako naplňujúce ako pracovať za peniaze

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím139815.79
skôr súhlasím255321.94
rovnako súhlasím ako nesúhlasím357522.81
skôr nesúhlasím462224.67
vôbec nesúhlasím52148.49
neviem to posúdiť91596.31

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 9
Priemer / štandardná odchýlka: 3.25982 / 1.9083

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.