Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q14

Názov: Q14
Popis premennej: Prečo u nás niektorí ľudia žijú v biede?

Znenie otázky:
Prečo u nás niektorí ľudia žijú v biede? Vyberte len jeden, najdôležitejší dôvod!

PopisHodnota Frekvencia*%*
žiadny z týchto dôvodov01164.6
pretože im nepraje šťastie11897.5
z lenivosti a nedostatku pevnej vôle244917.81
pre nespravodlivosť v našej spoločnosti3129551.37
je to nevyhnutná súčasť pokroku v modernom svete430612.14
INÉ:nedostatok pracovných príležitostí, nezamestnanosť10271.07
INÉ:mix (všetkých možných) dôvodov1140.16
INÉ:nespravodlivá privatizácia1220.08
INÉ:zrušenie pracovných príležitostí1340.16
INÉ:kapitalizmus podporovaný pravicovou vládou1440.16
INÉ:slabé sociálne cítenie1540.16
INÉ:nezáujem a sebectvo politikov1680.32
INÉ:nedostatok solidarity - bohatí chcú mať stále viac1750.2
INÉ:zneužívanie zamestnávateľmi1820.08
INÉ:nezáujem o prácu, zneužívanie sociálnych dávok1930.12
INÉ:nedostatok vzdelania2050.2
INÉ:korupcia2130.12
INÉ:nízke mzdy a dôchodky2270.28
INÉ:chýba dravosť a sebadôvera2320.08
INÉ:nenakradli si, sú poctiví2410.04
INÉ:regionálne rozdiely v príležitostiach2510.04
INÉ:nevhodné rodinné prostredie, výchova2610.04
INÉ:nebudovali na pozitívach z minulosti2710.04
neviem99823.25

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 0 / 99
Priemer / štandardná odchýlka: 6.18445 / 17.2197

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.