Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q3_1

Názov: Q3_1
Popis premennej: Ktoré inštitúcie pomáhajú presadzovať rovnoprávne postavenie žien - 1

Znenie otázky:
Ktoré inštitúcie sa u nás najviac zasadzujú a pomáhajú presadzovať rovnoprávne postavenie žien v spoločnosti? Vyberte najviac tri!
1/3

PopisHodnota Frekvencia*%*
vláda SR129011.5
Národná rada SR21807.14
Európska komisia358523.21
odbory41706.74
cirkvi5893.53
ombudsman6803.17
súdy7722.86
školstvo8993.93
mimovládne organizácie1038615.31
polícia11140.56
Armáda SR1240.16
neviem posúdiť9955221.9

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 99
Priemer / štandardná odchýlka: 25.3931 / 39.0839

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.