Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q15

Názov: Q15
Popis premennej: Aké konkrétne opatrenie by najviac pomohlo nezamestnaným vo Vašom regióne?

Znenie otázky:
Aké konkrétne opatrenie by najviac pomohlo nezamestnaným vo Vašom regióne? Vyberte len jedno opatrenie!

PopisHodnota Frekvencia*%*
zvýšenie počtu pracovných miest1200279.41
zlepšenie verejnej dopravy2602.38
zvýšenie vzdelania, rekvalifikácie331112.34
INÉ:vyššie mzdy, vyššia minimálna mzda10120.48
INÉ:spravodlivejšie regionálne rozdelenie investícií1150.2
INÉ:odstránenie korupcie1220.08
INÉ:ochota cestovať za prácou1330.12
INÉ:diaľnice, infraštruktúra, lacnejšia doprava1440.16
INÉ:chuť legálne pracovať, nezneužívať podpory čiernou práco15140.56
INÉ:obmedziť vysťahovávanie1610.04
INÉ:zhabať majetky zlodejom a podvodníkom1720.08
INÉ:uzákoniť pracovnú povinnosť1820.08
INÉ:zníženie cien1910.04
INÉ:ozdraviť krachujúce podniky2030.12
INÉ:podpora drobného podnikania2130.12
INÉ:zabrániť zneužívaniu pracovnej sily podnikateľmi2220.08
INÉ:zaviesť umiestenky po škole2310.04
INÉ:podporiť domácich podnikateľov2410.04
INÉ:podpora z fondov EÚ2520.08
INÉ:zrušenie podpory, podpory odpracovať2670.28
INÉ:všetky uvedené faktory2710.04
INÉ:znížiť byrokraciu na Úradoch práce2820.08
INÉ:zabrániť, aby pri zamestnávaní rozhodoval vek2930.12
INÉ:hlavné mesto zriadiť v strede SR3010.04
INÉ:uplatniť pozitíva minulého režimu3110.04
INÉ:zabrániť likvidácii poľnohospodárstva3230.12
neviem99722.86

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 99
Priemer / štandardná odchýlka: 4.58747 / 16.5036

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.