Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q16_1

Názov: Q16_1
Popis premennej: Dočasné vyrovnávacie opatrenia - 1. skupina

Znenie otázky:
Zamyslite sa prosím nad tým, voči ktorej z týchto skupín by mali byť uplatťované dočasné vyrovnávacie opatrenia, zamerané na zmiernenie rozdielov danej skupiny s ostatnou populáciou. Uveďte najviac tri možnosti!

PopisHodnota Frekvencia*%*
zdravotne postihnutí1137554.54
dlhodobo nezamestnaní249419.6
ľudia žijúci v tzv. rómskych osadách3321.27
deti zo sociálne znevýhodneného prostredia42289.04
ľudia liečiaci sa zo závislosti580.32
starší ľudia (dôchodcovia)62048.09
mnohodetné rodiny71144.52
neúplné rodiny8642.54
azylanti1020.08

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 10
Priemer / štandardná odchýlka: 2.36612 / 2.05085

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.