Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q16_2

Názov: Q16_2
Popis premennej: Dočasné vyrovnávacie opatrenia - 2. skupina

Znenie otázky:
Zamyslite sa prosím nad tým, voči ktorej z týchto skupín by mali byť uplatťované dočasné vyrovnávacie opatrenia, zamerané na zmiernenie rozdielov danej skupiny s ostatnou populáciou. Uveďte najviac tri možnosti!

PopisHodnota Frekvencia*%*
zdravotne postihnutí11756.94
dlhodobo nezamestnaní244817.77
ľudia žijúci v tzv. rómskych osadách3773.05
deti zo sociálne znevýhodneného prostredia462924.95
ľudia liečiaci sa zo závislosti5461.82
starší ľudia (dôchodcovia)660724.08
mnohodetné rodiny728311.23
neúplné rodiny81465.79
azylanti1040.16
SYSMISS1064.2

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2415
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 10
Priemer / štandardná odchýlka: 4.50476 / 2.06859

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.