Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q3_3

Názov: Q3_3
Popis premennej: Ktoré inštitúcie pomáhajú presadzovať rovnoprávne postavenie žien - 3

Znenie otázky:
Ktoré inštitúcie sa u nás najviac zasadzujú a pomáhajú presadzovať rovnoprávne postavenie žien v spoločnosti? Vyberte najviac tri!
3/3

PopisHodnota Frekvencia*%*
vláda SR1200.79
Národná rada SR2261.03
Európska komisia3903.57
odbory4612.42
cirkvi5572.26
ombudsman6742.94
súdy7652.58
školstvo81094.32
mimovládne organizácie1039615.71
polícia11662.62
Armáda SR12602.38
neviem posúdiť9900
SYSMISS149759.38

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 1024
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 12
Priemer / štandardná odchýlka: 7.85938 / 2.98804

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.