Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q4_1

Názov: Q4_1
Popis premennej: Čo by sa malo zmeniť, aby sa zlepšil život žien - 1

Znenie otázky:
Čo konkrétne by sa malo zmeniť predovšetkým, aby sa zlepšil život žien v našej spoločnosti? Uveďte najviac tri možnosti!

PopisHodnota Frekvencia*%*
nič nie je treba meniť špeciálne iba pre ženy01395.51
odstrániť ľahostajnosť voči domácemu násiliu1128550.97
zvýšiť dostupnosť poradenských služieb21465.79
v médiách kritizovať prípady porušovania práv žien330912.26
zlepšiť informovanosť žien o ich právach a o možnostiach42519.96
chlapcov učiť pristupovať k ženám ako k rovnocenným51847.3
u dievčat klásť väčší dôraz na rozvoj ich sebavedomia6632.5
scitlivovať verejnú mienku v otázkach rovnoprávnosti71074.24
INÉ:žena má byť iba v domácnosti a venovať sa výchove detí1010.04
INÉ:ženy by mali mať viac voľna na oddych1210.04
INÉ:zdokonaliť služby pre ženy, matky a rodiny1410.04
INÉ:posilniť represívne zložky a trestať1610.04
INÉ:uznať, že žena pracuje celkovo (práca+zamestnanie) viac1810.04
INÉ:zvýšiť zárobky žien2120.08
neviem99301.19

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 0 / 99
Priemer / štandardná odchýlka: 3.42602 / 10.6741

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.