Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q27

Názov: Q27
Popis premennej: Rodinný stav

Znenie otázky:
Aký je Váš súčasný rodinný stav?

PopisHodnota Frekvencia*%*
slobodný/á160223.88
ženatý/vydatá2145557.72
vdovec/vdova32459.72
rozvedený/á41465.79
manželia žijúci oddelene5230.91
žijúci s partnerom/kou v trvalom vzťahu6501.98

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 6
Priemer / štandardná odchýlka: 2.08092 / 0.98026

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.