Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q28

Názov: Q28
Popis premennej: Vzdelanie

Znenie otázky:
Aké je Vaše najvyššie ukončené vzdelanie?

PopisHodnota Frekvencia*%*
neukončené základné190.36
základné232212.77
učťovské377030.54
stredné bez maturity429511.7
úplné stredné odborné (s maturitou)561524.4
úplné stredné všeobecné (s maturitou)62419.56
vyššie nadstavbové alebo bakalárske7250.99
vysokoškolské82449.68

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 8
Priemer / štandardná odchýlka: 4.28044 / 1.74219

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.