Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q29

Názov: Q29
Popis premennej: Ekonomické postavenie

Znenie otázky:
Aké je Vaše súčasné ekonomické postavenie?

PopisHodnota Frekvencia*%*
plný pracovný úväzok1121648.23
na čiastočný pracovný úväzok2592.34
samostatne zárobkovo činný31927.62
bez trvalého zamestnania4712.82
dobrovoľne nezamestnaný/á560.24
nezamestnaný/á61405.55
študent/ka, príprava na povolanie71546.11
v domácnosti, na materskej dovolenke8793.13
dôchodca1054421.58
invalid11532.1
iné postavenie1270.28

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 12
Priemer / štandardná odchýlka: 4.31614 / 3.82997

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.