Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q31

Názov: Q31
Popis premennej: Zamestnaný/á v sektore

Znenie otázky:
V ktorom sektore ste zamestnaný/á, do ktorého sektora patrí Váš zamestnávateľ? Ak v súčasnosti nie ste zamestnaný/á, opíšte zamestnanie, ktoré ste vykonávali naposledy!

PopisHodnota Frekvencia*%*
verejná alebo štátna inštitúcia (škola, nemocnica,...)148219.12
miestna samospráva (obecné úrady)2803.17
štátny podnik329811.82
podnik so zmiešaným vlastníctvom (štátnym aj súkromným)41365.39
družstevný podnik (výrobné alebo roľnícke družstvá)51787.06
privatizovaný súkromný podnik (firma)635814.2
novozaložený (po roku 1989) súkromný podnik (firma)753921.38
podnik (firma) v zahraničnom vlastníctve81646.51
mimovládna (nezisková) organizácia10160.63
INÉ:práca v zahraničí1210.04
INÉ:slobodné povolanie1310.04
netýka sa ma, nikdy som nebol/a zamestnaný/á882088.25
neviem99602.38

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 99
Priemer / štandardná odchýlka: 13.7374 / 26.6136

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.