Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q32

Názov: Q32
Popis premennej: Má podriadených

Znenie otázky:
Máte vo svojom hlavnom zamestnaní podriadených alebo zodpovedáte za prácu iných ľudí? Ak v súčasnosti nie ste zamestnaný/á, opíšte zamestnanie, ktoré ste vykonávali naposledy!

PopisHodnota Frekvencia*%*
áno, mám v zamestnaní podriadených136114.32
nie, nemám podriadených2195277.43
netýka sa ma, nikdy som nebol/a zamestnaný/á82088.25

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 8
Priemer / štandardná odchýlka: 2.35184 / 1.7294

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.