Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q36

Názov: Q36
Popis premennej: Náboženské vyznanie

Znenie otázky:
Aké je Vaše náboženské vyznanie?

PopisHodnota Frekvencia*%*
bez vyznania042216.74
rímskokatolícke1162864.58
gréckokatolícke21345.32
evanjelické a.v.325410.08
reformované kresťanské, kalvínske4491.94
iné protestantské570.28
pravoslávne6200.79
židovská náboženská obec740.16
INÉ:adventisti1010.04
INÉ:budhisti1110.04
nevyhranení1210.04

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 0 / 12
Priemer / štandardná odchýlka: 1.21777 / 1.08222

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.