Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q37

Názov: Q37
Popis premennej: Spoločenská vrstva

Znenie otázky:
V spoločnosti existujú viaceré spoločenské vrstvy - vyššie, stredné, nižšie. Kam by ste zaradili Vy sami seba na stupnici, kde číslo 1 predstavuje najnižšie a číslo 10 zase najvyššie postavenie v spoločnosti?

PopisHodnota Frekvencia*%*
najnižšia spoločenská vrstva1662.62
21375.43
341116.3
456222.29
568327.09
639215.55
71887.46
8722.86
970.28
najvyššie postavenie v spoločnosti1030.12

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 10
Priemer / štandardná odchýlka: 4.59064 / 1.54965

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.