Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q4_2

Názov: Q4_2
Popis premennej: Čo by sa malo zmeniť, aby sa zlepšil život žien - 2

Znenie otázky:
Čo konkrétne by sa malo zmeniť predovšetkým, aby sa zlepšil život žien v našej spoločnosti? Uveďte najviac tri možnosti!

PopisHodnota Frekvencia*%*
nič nie je treba meniť špeciálne iba pre ženy000
odstrániť ľahostajnosť voči domácemu násiliu1803.17
zvýšiť dostupnosť poradenských služieb22058.13
v médiách kritizovať prípady porušovania práv žien344117.49
zlepšiť informovanosť žien o ich právach a o možnostiach454321.54
chlapcov učiť pristupovať k ženám ako k rovnocenným538715.35
u dievčat klásť väčší dôraz na rozvoj ich sebavedomia631612.53
scitlivovať verejnú mienku v otázkach rovnoprávnosti72389.44
INÉ:zdokonaliť služby pre ženy, matky a rodiny1410.04
INÉ:kresťanskou výchovou viesť k úcte k človeku2010.04
INÉ:zvýšiť rodinné prídavky2210.04
INÉ:vytvoriť viac pracovných príležitostí2310.04
neviem9900
SYSMISS30712.18

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2214
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 23
Priemer / štandardná odchýlka: 4.31843 / 1.72571

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.