Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q39

Názov: Q39
Popis premennej: Národnosť

Znenie otázky:
K akej národnosti sa hlásite?

PopisHodnota Frekvencia*%*
slovenská1222888.38
maďarská22359.32
rómska3210.83
česká4170.67
INÉ:ukrajinská1040.16
INÉ:rusínska11100.4
INÉ:nemecká1230.12
INÉ:poľská1310.04
INÉ:moravská1410.04
INÉ:chorvátska1510.04

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 2521
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 15
Priemer / štandardná odchýlka: 1.21261 / 1.00673

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.