Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q4_3

Názov: Q4_3
Popis premennej: Čo by sa malo zmeniť, aby sa zlepšil život žien - 3

Znenie otázky:
Čo konkrétne by sa malo zmeniť predovšetkým, aby sa zlepšil život žien v našej spoločnosti? Uveďte najviac tri možnosti!

PopisHodnota Frekvencia*%*
nič nie je treba meniť špeciálne iba pre ženy000
odstrániť ľahostajnosť voči domácemu násiliu1763.01
zvýšiť dostupnosť poradenských služieb2431.71
v médiách kritizovať prípady porušovania práv žien31254.96
zlepšiť informovanosť žien o ich právach a o možnostiach42429.6
chlapcov učiť pristupovať k ženám ako k rovnocenným52309.12
u dievčat klásť väčší dôraz na rozvoj ich sebavedomia636014.28
scitlivovať verejnú mienku v otázkach rovnoprávnosti770427.93
INÉ:žena má byť iba v domácnosti a venovať sa výchove detí1010.04
INÉ:zrušiť parlament a peniaze dať ženám1110.04
INÉ:dodržiavať 10 božích prikázaní1310.04
INÉ:propagovať ženské úspechy1510.04
INÉ:posilniť represívne zložky a trestať1610.04
INÉ:doceniť v spoločnosti úlohu matky a skrátiť im pracovný1750.2
INÉ:urýchliť možnosti rozvodu1910.04
neviem9900
SYSMISS73028.96

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí: 2521
Platné odpovede: 1791
Minimálna / maximálna hodnota: 1 / 19
Priemer / štandardná odchýlka: 5.53434 / 1.87182

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.