Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Názory na výber sudcov VI-VS 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej r6

Názov: r6
Popis premennej: ZAMESTNANIE

Znenie otázky:
ZAMESTNANIE

PopisHodnota Frekvencia*%*
nekvalifikovaný alebo pomocný pracovník 1 29 2.82
kvalifikovaný manuálny pracovník 2 137 13.33
prevádzkový alebo obsluhujúci pracovník v službách a obchode 3 133 12.94
nižší administratívny pracovník, úradník 4 84 8.17
výkonný odborný pracovník 5 79 7.68
tvorivý odborný pracovník 6 54 5.25
riaditeľ, námestník, vysoký štátny úradník 7 0 0
samostatne ekonomicky činný bez zamestnancov 8 59 5.74
samostatne ekonomicky činný so zamestnancami 9 11 1.07
dôchodca 10 226 21.98
študent 11 100 9.73
v domácnosti alebo na MD 12 29 2.82
nezamestnaný 13 87 8.46
iné 14 0 0

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1028
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.