Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Názory na výber sudcov VI-VS 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej i3

Názov: i3
Popis premennej: Komisie na výber sudcov sú zložené z piatich členov. Myslíte si, že by bolo vhodné, aby väčšinu v týchto komisiách mali zástupcovia sudcov, alebo by bolo vhodné, aby väčšinu členov komisie tvorili predstavitelia Národnej rady SR a Ministerstva spravodliv

Znenie otázky:
Komisie na výber sudcov sú zložené z piatich členov. Myslíte si, že by bolo vhodné, aby väčšinu v týchto komisiách mali zástupcovia sudcov, alebo by bolo vhodné, aby väčšinu členov komisie tvorili predstavitelia Národnej rady SR a Ministerstva spravodlivosti?

PopisHodnota Frekvencia*%*
väčšinu sudcovia 1 478 46.5
väčšinu predstavitelia NR SR a Ministerstva spravodlivosti 2 280 27.24
nevie 9 270 26.26

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1028
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.