Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej n5.B

Názov: n5.B
Popis premennej: n5.B. Ak ide o určité problémy (napr. znečisťovanie životného prostredia), mali by mať medzinárodné orgány (OSN, EÚ) právo presadiť riešenie.

Znenie otázky:
Teraz vám chceme položiť niekoľko otázok o vzťahoch Slovenskej republiky s inými krajinami. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
Ak ide o určité problémy (napr. znečisťovanie životného prostredia), mali by mať medzinárodné orgány (OSN, EÚ) právo presadiť riešenie

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 8 0.69
úplne súhlasím 1 208 17.99
skôr súhlasím 2 451 39.01
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 285 24.65
skôr nesúhlasím 4 110 9.52
vôbec nesúhlasím 5 26 2.25
neviem si vybrať 99 68 5.88

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.