Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej n5.C

Názov: n5.C
Popis premennej: n5.C. SR by mala viac uplatňovať svoje záujmy, aj ak by to malo viesť ku konfliktom s inými národmi. .

Znenie otázky:
Teraz vám chceme položiť niekoľko otázok o vzťahoch Slovenskej republiky s inými krajinami. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
SR by mala viac uplatňovať svoje záujmy, aj ak by to malo viesť ku konfliktom s inými národmi

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 9 0.78
úplne súhlasím 1 122 10.55
skôr súhlasím 2 354 30.62
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 362 31.31
skôr nesúhlasím 4 166 14.36
vôbec nesúhlasím 5 71 6.14
neviem si vybrať 99 72 6.23

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.