Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej n5.E

Názov: n5.E
Popis premennej: n5.E. Slovenská televízia by mala uprednostňovať slovenské filmy a programy. .

Znenie otázky:
Teraz vám chceme položiť niekoľko otázok o vzťahoch Slovenskej republiky s inými krajinami. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
Slovenská televízia by mala uprednostňovať slovenské filmy a programy

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 8 0.69
úplne súhlasím 1 273 23.62
skôr súhlasím 2 326 28.2
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 303 26.21
skôr nesúhlasím 4 152 13.15
vôbec nesúhlasím 5 69 5.97
neviem si vybrať 99 25 2.16

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.