Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej n8

Názov: n8
Popis premennej: n8. Niektorí ľudia si myslia, že pre krajinu je lepšie, keď si rôzne národnostné a etnické skupiny udržiavajú svoje odlišné zvyky a tradície. Iní si myslia, že by bolo lepšie, keby sa tieto skupiny prispôsobili asplynuli s väčšinou.

Znenie otázky:
Niektorí ľudia si myslia, že pre krajinu je lepšie, keď si rôzne národnostné a etnické skupiny udržiavajú svoje odlišné zvyky a tradície. Iní si myslia, že by bolo lepšie, keby sa tieto skupiny prispôsobili asplynuli s väčšinou. Ktorý z týchto názorov je vám bližší? 1) Pre spoločnosť je lepšie, keď si národnostné a etnické skupiny udržiavajú odlišné zvyky a tradície 2) Je lepšie, keď sa národnostné a etnické skupiny prispôsobia a splynú s väčšinou spoločnosti

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 21 1.82
lepšie, keď si národnostné skupiny udržiavajú odlišné zvyky 1 489 42.3
lepšie, keď sa národnostné skupiny prispôsobia 2 520 44.98
neviem si vybrať 99 126 10.9

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.