Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej n9.E

Názov: n9.E
Popis premennej: n9.E. Vo všeobecnosti prisťahovalci podkopávajú slovenskú kultúru.

Znenie otázky:
Existujú rôzne názory na prisťahovalcov z iných krajín, ktorí žijú na Slovensku. Pod "prisťahovalcami" rozumieme ľudí, ktorí sa prišli usadiť na Slovensko.
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? Vo všeobecnosti prisťahovalci podkopávajú slovenskú kultúru

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 5 0.43
úplne súhlasím 1 87 7.53
skôr súhlasím 2 248 21.45
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 350 30.28
skôr nesúhlasím 4 309 26.73
vôbec nesúhlasím 5 102 8.82
neviem si vybrať 99 55 4.76

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.