Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej n13.D

Názov: n13.D
Popis premennej: n13.D. Do akej miery súhlasíte či nesúhlasíte s tým, že silné vlastenecké cítenie na Slovensku ... vedie k negatívnym postojom k prisťahovalcom na Slovensku?

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte či nesúhlasíte s tým, že silné vlastenecké cítenie na Slovensku ... ? vedie k negatívnym postojom k prisťahovalcom na Slovensku?

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 13 1.12
úplne súhlasím 1 60 5.19
skôr súhlasím 2 251 21.71
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 416 35.99
skôr nesúhlasím 4 245 21.19
vôbec nesúhlasím 5 88 7.61
neviem si vybrať 99 83 7.18

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.