Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej sk2_1

Názov: sk2_1
Popis premennej: sk2_1. Ktoré 3 krajiny sú, podľa vášho názoru, svojou kultúrou najpodobnejšie Slovensku? - 1. uvedená

Znenie otázky:
Ktoré 3 krajiny sú, podľa vášho názoru, svojou kultúrou najpodobnejšie Slovensku? Zoraďte ich, prosím, podľa kultúrnej blízkosti! Môžete vyberať zo všetkých krajín sveta!

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 (neodpovedal) 7 0.61
99 (nevie) 103 8.91
1 0.09
bulharsko 1 0.09
chorvátsko 5 0.43
juhoslávia 1 0.09
maďari 1 0.09
maďarsko 50 4.33
morava 1 0.09
nemci 1 0.09
nemecko 7 0.61
nikto 2 0.17
poliaci 3 0.26
poľsko 129 11.16
poľská rep. 1 0.09
poľská republika 1 0.09
rakúsko 5 0.43
rumunsko 1 0.09
rusi 1 0.09
rusko 28 2.42
slovanské krajiny 1 0.09
slovanské štáty 1 0.09
slovinsko 6 0.52
so slovanskými národmi 1 0.09
srbi 2 0.17
taliansko 1 0.09
ukrajina 23 1.99
veľká británia 1 0.09
ČR 1 0.09
čechy 7 0.61
česi 13 1.12
česko 337 29.15
česká 1 0.09
česká krajina 2 0.17
česká rep. 3 0.26
česká republika 381 32.96
česu 1 0.09
češi 8 0.69
čr 15 1.3
švajčiarsko 1 0.09
žiadna 1 0.09

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.