Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej sk2_3

Názov: sk2_3
Popis premennej: sk2_3. Ktoré 3 krajiny sú, podľa vášho názoru, svojou kultúrou najpodobnejšie Slovensku? - 3. uvedená

PopisHodnota Frekvencia*%*
Juhoslávia 3 0.42
albánsko 3 0.42
anglicko 2 0.28
bielorusko 4 0.56
bulhari 2 0.28
bulharsko 10 1.41
bývalá juhoslávia 1 0.14
chorváti 1 0.14
chorvátska republika 1 0.14
chorvátsko 33 4.64
juhoslovania 1 0.14
juhoslávia 2 0.28
juhoslávia - vojvodina 1 0.14
každá slovanská krajina 1 0.14
maďari 3 0.42
maďarsko 95 13.36
maďarsko, rusko 1 0.14
maďarská republika 5 0.7
nemci 2 0.28
nemecko 35 4.92
nemecká rep. 2 0.28
nemecká republika 1 0.14
poliaci 9 1.27
poľsko 154 21.66
poľsko, nemecko 1 0.14
poľská krajina 1 0.14
rakúsko 26 3.66
rakúšania 2 0.28
rumunsko 12 1.69
rusi 1 0.14
rusko 72 10.13
slovinsko 18 2.53
srbi 1 0.14
srbsko 10 1.41
srbsko (vojvodina) 1 0.14
srbsko - býv.juhoslávia 1 0.14
srbsko, chorvátsko 1 0.14
taliansko 2 0.28
turci 1 0.14
ukrajina 127 17.86
ukrajinci 1 0.14
ukrajinská 1 0.14
usa 2 0.28
írsko 1 0.14
čechy 1 0.14
česi 1 0.14
česko 20 2.81
česká republika 32 4.5
španielsko 2 0.28
švajčiarsko 1 0.14

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 711
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.