Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej rk1

Názov: rk1
Popis premennej: rk1. V súvislosti s udalosťami na Ukrajine a následnými sankciami sa i v našej verejnosti diskutuje o geopolitickom zaradení Slovenska, o tom ako by sme sa mali vo svete orientovať. Myslíte si, že Slovensko by malo...:

Znenie otázky:
V súvislosti s udalosťami na Ukrajine a následnými sankciami sa i v našej verejnosti diskutuje o geopolitickom zaradení Slovenska, o tom ako by sme sa mali vo svete orientovať. Myslíte si, že Slovensko by malo: 1) vždy stáť na strane Západu (Európskej únie a NATO) 2) skôr stáť na strane Západu (Európskej únie a NATO) 3) usilovať sa o vyváženú pozíciu medzi Ruskom a Západom 4) vskôr stáť na strane Ruska 5) vždy stáť na strane Ruska 6) iné

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 21 1.82
vždy stáť na strane Západu (Európskej únie a NATO) 1 87 7.53
skôr stáť na strane Západu (Európskej únie a NATO) 2 197 17.04
usilovať sa o vyváženú pozíciu medzi Ruskom a Západom 3 599 51.82
skôr stáť na strane Ruska 4 75 6.49
vždy stáť na strane Ruska 5 20 1.73
iné 6 22 1.9
neviem si vybrať 99 135 11.68

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.