Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej sk12.B

Názov: sk12.B
Popis premennej: sk12.B. Je pre mňa veľmi dôležité mať svoj vlastný život, nezávislý na rodine. .

Znenie otázky:
V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? Je pre mňa veľmi dôležité mať svoj vlastný život, nezávislý na rodine.

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 7 0.61
úplne súhlasím 1 296 25.61
skôr súhlasím 2 344 29.76
rovnako súhlasím, ako nesúhlasím 3 233 20.16
skôr nesúhlasím 4 167 14.45
vôbec nesúhlasím 5 98 8.48
neviem si vybrať 99 11 0.95

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.