Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej b3

Názov: b3
Popis premennej: b3.Koľko rokov trvalo vaše doterajšie vzdelávanie? Započítajte všetky roky denného štúdia, aj ak ste školu neukončili.

Znenie otázky:
Koľko rokov trvalo vaše doterajšie vzdelávanie? Započítajte všetky roky denného štúdia, aj ak ste školu neukončili. Nezabudnite započítať aj základnú školu. Nerátajte opakované ročníky. Nerátajte večerné či diaľkové štúdium. Nezahŕňajte do celkového vzdelávania čas strávený na odborných či rekvalifikačných kurzoch. Ak ešte študujete, uveďte počet doteraz ukončených rokov štúdia.

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal 99 0

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 / 5
Priemer / štandardná odchýlka: 22 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.