Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej b4

Názov: b4
Popis premennej: b4. Aké máte najvyššie ukončené vzdelanie?

Znenie otázky:
Aké máte najvyššie ukončené vzdelanie?

PopisHodnota Frekvencia*%*
neukončená základná škola 1 11 0.95
ukončená základná škola 2 98 8.48
základné vzdelanie + zaučenie, odborná príprava, kurz (bez v 3 38 3.29
vyučený/á s výučným listom alebo osvedčením (bez maturity) 4 300 25.95
odborná škola alebo hospodárska škola (bez maturity) 5 66 5.71
vyučený/á s maturitou 6 125 10.81
úplné stredoškolské odborné s maturitou 7 256 22.15
úplné stredoškolské všeobecné (gymnázium, SVŠ) 8 64 5.54
nadstavbové, pomaturitné štúdium 9 26 2.25
vysoká škola - bakalárske štúdium 10 32 2.77
vysoká škola - magisterské, inžinierske štúdium, vrátane tit 11 135 11.68
postgraduálne štúdium (tituly CSc., PhD., Doc., atď.) 12 5 0.43

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.