Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej b5

Názov: b5
Popis premennej: b5. Vykonávate (vykonávali) ste niekedy platenú prácu?

Znenie otázky:
Nasledujúce otázky sú o vašej pracovnej situácii. Pod platenou prácou sa rozumie práca ako zamestnanec, živnostník či podnikateľ alebo práca pre rodinný podnik v rozsahu minimálne jednej hodiny týždenne. Ak platenú prácu dočasne nevykonávate z dôvodu prechodnej choroby, materskej dovolenky, prázdnin a pod., ale inak ste zamestnaný/-á (pracujete),odpovedajte prosím, ako by to bolo za normálnych okolností.
Vykonávate (vykonávali) ste niekedy platenú prácu? 1) v súčasnosti vykonávam platenú prácu 2) v súčasnosti nevykonávam platenú prácu, ale v minulosti som vykonával/-a 3) nikdy som platenú prácu nevykonával/-a

PopisHodnota Frekvencia*%*
v súčasnosti vykonávam platenú prácu 1 604 52.25
v súčasnosti nevykonávam platenú prácu,ale v minulosti som 2 446 38.58
nikdy som platenú prácu nevykonával/-a 3 106 9.17

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.