Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej q20

Názov: q20
Popis premennej: q20. vyjadrenie svojich politických názorov na internete

Znenie otázky:
Uvádzame rôzne spôsoby zapojenia sa do politického a občianskeho života. Pri každom z nich, prosím, uveďte: • či ste sa na uvedenej aktivite podieľali v uplynulom roku, • či ste ju už vykonávali niekedy dávnejšie v minulosti, • či ste ju ešte nevykonávali, no dokážete si predstaviť, že by ste sa do nej zapojili • alebo ste ju nevykonávali a ani by ste to nikdy a za žiadnych okolností neurobili
vyjadrenie svojich politických názorov na internete

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 13 1.12
na tejto aktivite som sa podieľal/-a v uplynulom roku 1 71 6.14
túto aktivitu som už vykonával/-a niekedy dávnejšie v minulo 2 67 5.8
túto aktivitu som ešte nevykonával/-a, no dokážem si predsta 3 350 30.28
túto aktivitu som nevykonával/-a, a ani by som to nikdy a za 4 624 53.98
neviem si vybrať 99 31 2.68

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.