Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej b14

Názov: b14
Popis premennej: b14. Ktorá z nasledujúcich odpovedí najlepšie opisuje vašu súčasnú situáciu?

Znenie otázky:
Ktorá z nasledujúcich odpovedí najlepšie opisuje vašu súčasnú situáciu? Ak momentálne dočasne nevykonávate platenú prácu z dôvodu materskej / rodičovskej dovolenky, choroby, prázdnin a podobne, ale inak ste zamestnaný/-á (pracujete), odpovedajte prosím, ako by to bolo za normálnych okolností.

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 1 0.09
pracujem (ako zamestnanec, živnostník / v rodinnom podniku 1 597 51.64
som nezamestnaný/-á a hľadám si prácu 2 91 7.87
študujem 3 59 5.1
zaúčam sa 4 2 0.17
som dlhodobo chorý/-á alebo na invalidnom dôchodku 5 33 2.85
som dôchodca 6 316 27.34
som v domácnosti, starám sa o domácnosť, deti, iné osoby 7 52 4.5
iné 8 5 0.43

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.