Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej bx01

Názov: bx01
Popis premennej: bx01. Aké je najvyššie ukončené vzdelanie vášho manžela(ky) /partnera(ky)?

Znenie otázky:
Teraz vám položím niekoľko otázok ohľadom vášho manžela(ky)/partnera(ky).
Aké je najvyššie ukončené vzdelanie vášho manžela(ky) /partnera(ky)?

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 8 0.69
neukončená základná škola 1 3 0.26
ukončená základná škola 2 35 3.03
základné vzdelanie + zaučenie, odborná príprava, kurz (bez v 3 14 1.21
vyučený/á s výučným listom alebo osvedčením (bez maturity) 4 176 15.22
odborná škola alebo hospodárska škola (bez maturity) 5 47 4.07
vyučený/á s maturitou 6 78 6.75
úplné stredoškolské odborné s maturitou 7 133 11.51
úplné stredoškolské všeobecné (gymnázium, SVŠ) 8 23 1.99
nadstavbové, pomaturitné štúdium 9 11 0.95
vysoká škola - bakalárske štúdium 10 16 1.38
vysoká škola - magisterské, inžinierske štúdium, vrátane tit 11 64 5.54
postgraduálne štúdium (tituly CSc., PhD., Doc., atď.) 12 3 0.26
nevie 99 1 0.09
Sysmiss 544 47.06

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 612
Minimálna / maximálna hodnota: 544 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.