Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej b16

Názov: b16
Popis premennej: b16. Vykonával/-a váš/vaša manžel/-ka//partner/-ka niekedy platenú prácu?

Znenie otázky:
Nasledujúce otázky sú opracovnej situácii vášho manžela/partnera // vašej manželky/partnerky. Pod platenou prácou sa rozumie práca ako zamestnanec, živnostník či podnikateľ alebo práca pre rodinný podnik v rozsahu minimálne jednej hodiny týždenne. Ak platenú prácu dočasne nevykonáva z dôvodu prechodnej choroby, materskej dovolenky, prázdnin a pod., ale inak je zamestnaný/-á (pracuje),odpovedajte prosím, ako by to bolo za normálnych okolností.
Vykonával/-a váš/vaša manžel/-ka//partner/-ka niekedy platenú prácu?

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 6 0.52
v súčasnosti vykonáva platenú prácu 1 366 31.66
v súčasnosti nevykonáva,ale v minulosti vykonával/a 2 207 17.91
nikdy platenú prácu nevykonával/-a 3 33 2.85
Sysmiss 544 47.06

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 612
Minimálna / maximálna hodnota: 544 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.