Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej q22

Názov: q22
Popis premennej: q22. V priemere, s koľkými ľuďmi ste v kontakte počas bežného dňa, vrátane tých ľudí, s ktorými bývate? v

Znenie otázky:
V priemere, s koľkými ľuďmi ste v kontakte počas bežného dňa, vrátane tých ľudí, s ktorými bývate? Zaujímame sa o osobný kontakt, vrátane každého s kým hovoríte, debatujete či diskutujete o veciach. Môže ísť o osobný alebo telefonický rozhovor alebo debatu prostredníctvom emailu či internetu. Zahrňte iba osoby, ktoré poznáte. Z nasledujúcich kategórií vyberte tú, ktorá sa najviac približuje vášmu odhadu/vašej situácii.

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 1 0.09
0 - 4 osoby 1 204 17.65
5 - 9 osôb 2 354 30.62
10 - 19 osôb 3 322 27.85
20 - 49 osôb 4 192 16.61
50 alebo viac 5 72 6.23
neviem si vybrať 99 11 0.95

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.