Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej b32

Názov: b32
Popis premennej: b32. Teraz by sme sa radi spýtali na výšku vašich príjmov. Vyberte prosím z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške vašich OSOBNÝCH čistých mesačných príjmov. Do príjmu zahrňte svoju mzdu, dôchodok, hodnotu stravných

Znenie otázky:
Teraz by sme sa radi spýtali na výšku vašich príjmov. Vyberte prosím z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške vašich OSOBNÝCH čistých mesačných príjmov. Do príjmu zahrňte svoju mzdu, dôchodok, hodnotu stravných lístkov aj všetky ostatné príjmy (napr. rodinné prídavky, rodičovský príspevok, štipendium...).

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 86 7.44
do 150 € 1 96 8.3
151 - 300 € 2 134 11.59
301 - 450 € 3 322 27.85
451 - 600 € 4 231 19.98
601 - 750 € 5 105 9.08
751 - 900 € 6 77 6.66
901 - 1 200 € 7 45 3.89
1 201 - 1 500 € 8 19 1.64
1 501 - 2 000 € 9 13 1.12
2 001 -3 000 € 10 4 0.35
viac ako 3 000 € 11 0 0
iná odpoveď 12 18 1.56
nevie si vybrať 99 6 0.52

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.