Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej q23

Názov: q23
Popis premennej: q23. politická strana

Znenie otázky:
Ľudia niekedy patria do rôznych skupín či združení. Pri každom type skupiny uveďte, prosím, či: • patríte do takejto skupiny a aktívne sa zapájate do jej činnosti, • patríte do takejto skupiny, ale nezúčastňujete sa aktívne na jej činnosti, • v minulosti ste boli členom/kou takejto skupiny, ale už ním/ňou nie ste, • alebo ste nikdy neboli členom/kou takejto skupiny.
politická strana

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 8 0.69
patrím do takejto skupiny a aktívne sa zapájam do jej činnos 1 8 0.69
patrím do takejto skupiny, ale nezúčastňujem sa aktívne na j 2 30 2.6
v minulosti som bol/-a členom/-kou takejto skupiny, ale už n 3 146 12.63
nikdy som nebol/-a členom/kou takejto skupiny 4 961 83.13
neviem si vybrať 99 3 0.26

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.