Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej b33

Názov: b33
Popis premennej: b33. Teraz sa chceme opýtať na príjem vašej DOMÁCNOSTI. Vyberte prosím z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške čistých mesačných príjmov všetkých členov vašej domácnosti spolu, keď do neho zahrniete mzdy, dôchodky,

Znenie otázky:
Teraz sa chceme opýtať na príjem vašej DOMÁCNOSTI. Domácnosťou rozumieme spoločnú domácnosť manželov alebo partnerov, ktorí žijú sami, s deťmi, prípadne s rodičmi, ale aj domácnosť samostatne žijúcich osôb, ktoré spolu hospodária. Vyberte prosím z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške čistých mesačných príjmov všetkých členov vašej domácnosti spolu, keď do neho zahrniete mzdy, dôchodky, štipendiá a všetky ostatné pracovné i nepracovné príjmy. Zarátajte, prosím, aj svoj príjem.

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 135 11.68
do 150 € 1 3 0.26
151 - 300 € 2 45 3.89
301 - 450 € 3 92 7.96
451 - 600 € 4 117 10.12
601 - 750 € 5 117 10.12
751 - 900 € 6 136 11.76
901 - 1 200 € 7 197 17.04
1 201 - 1 500 € 8 135 11.68
1 501 - 2 000 € 9 103 8.91
2 001 -3 000 € 10 35 3.03
viac ako 3 000 € 11 12 1.04
iná odpoveď 12 1 0.09
nevie si vybrať 99 28 2.42

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.