Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej d2

Názov: d2
Popis premennej: d2. Počet obyvateľov obce

Znenie otázky:
Počet obyvateľov obce

PopisHodnota Frekvencia*%*
do 500 obyvateľov" 1 108 9.34
501 - 1.000 obyv. 2 93 8.04
1.001 - 2.000 obyv. 3 159 13.75
2.001 - 5.000 obyv. 4 173 14.97
5.001 - 10.000 obyv. 5 149 12.89
10.001 - 20.000 obyv. 6 50 4.33
20.001- 50.000 obyv. 7 174 15.05
50.001- 100.000 obyv. 8 117 10.12
nad 100.000 (Bratislava, Košice) 9 133 11.51

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 9 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.