Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej a6

Názov: a6
Popis premennej: a6. Respondent rozumel významu otázok:

Znenie otázky:
Zaznamenali ste, že by pri niektorých otázkach alebo pojmoch mal respondent/-ka nejaké problémy? (napr. nepochopil/-a otázku, otázka mu/jej pripadala príliš komplikovaná, nezrozumiteľná, nejednoznačná atď.) Respondent rozumel významu otázok:

PopisHodnota Frekvencia*%*
veľmi dobre 1 607 52.51
celkom dobre 2 508 43.94
s obtiažami 3 39 3.37
veľmi zle 4 2 0.17

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.