Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej a7

Názov: a7
Popis premennej: a7. Ak mal respondent problémy s porozumením významu otázok, konkretizujte ktoré to boli otázky. (999 = žiadne)

Znenie otázky:
Ak mal respondent problémy s porozumením významu otázok, konkretizujte ktoré to boli otázky.

PopisHodnota Frekvencia*%*
10, 11, SK7, SK52, N13 1 0.09
10, 47, 28 - 36 1 0.09
28-36, sk1, sk3, 44, sk6, sk7 1 0.09
44, 51-53, n13 1 0.09
44, SK6, SK7 1 0.09
44, sk 6, 7, 51-53, rk3 1 0.09
44, sk6 1 0.09
47 2 0.17
47 - trochu zložitejšie štylizovaná otázka 1 0.09
48, n1 1 0.09
58, 59, 60, RK-3 1 0.09
999 1059 91.61
B11 - nevedela sa zorientovať v otázke zamerania na zisk 1 0.09
N13 3 0.26
N2 2 0.17
N2 - nevhodné otázky pre slovenského občana maďarskej národnosti 1 0.09
N3-H, N6-C 1 0.09
N3-N6 1 0.09
N3H, N6 1 0.09
N6 - C 1 0.09
N6, N5, N7 1 0.09
N9 1 0.09
RK - 3 1 0.09
SK1, SK2, SK3 1 0.09
SK5, N3 1 0.09
SK5, N3, N9 1 0.09
SK6 1 0.09
SK6 nevedela čo je to liberálne a čo je konzervatívne, otázka N2 povedala, že je maďarka 1 0.09
SK6, R1, SK7, RK 3 1 0.09
SK6, SK7 1 0.09
SK6, SK7,8,56, RK-3 1 0.09
SK7 1 0.09
b-11 1 0.09
b11 1 0.09
bolo pre ňu celkom obtiažne pochopiť, ako má podľa stupnice označiť dôležitosť výroku, napr.ot. 1-9, 28-36... 1 0.09
celkovo - všetky boli náročné, povedala "čo sú to za otázky?" 1 0.09
európska integrácia 1 0.09
európska integrácia, č. otázky sk7 1 0.09
n12 - ku každej komentár 1 0.09
n13 1 0.09
n13 - nevedel čo to vlastne je silné vlastenecké ciítenie, veď nikto k nemu nevychováva dnešnú mladú generáciu 1 0.09
n3 - e, h 1 0.09
n3 - h 1 0.09
n5, n6 - nezaujíma sa o politiku 1 0.09
n6 - e-zlé zadanie otázky 1 0.09
n6, n2, njh 1 0.09
n9 1 0.09
nie, len na konci rozhovoru už bola unavená 1 0.09
niektoré otázky som čítala viackrát, respondent sa zamyslel a tak odpovedal, chcel to dobre pochopiť, č. 35, n9f 1 0.09
ot. 28-36 1 0.09
ot. 28-36 Tie menšiny dúfam že nie - cigáni tí majú všetko a nič si nevážia, ja by som im nedal nič,, nech idú pracovať ako mya nie všetko ničiť??? 1 0.09
ot. 28-36, otázka 35 1 0.09
ot. 44 a SK6 - po vysvetlení porozumela otázke a odpovedala 1 0.09
ot. 58 - 59 - 60 1 0.09
ot.č. 47,55 1 0.09
otázkam porozumel dobre 1 0.09
otázku porozumela, len výrazy nie, napr. SK7 - európska integrácia 1 0.09
otázky týkajúce sa politiky 1 0.09
politické 1 0.09
politické zameranie - nepozná význam pravica/ľavica - liberálny/konzervatívny 1 0.09
porozumel otázkam veľmi dobre 1 0.09
pri otázke B2a najprv povedal istý vek, ale ten sa nezhodoval s dát.narodenia v ďalšej otázke, nakoniec mi však prezradil skutočný vek 1 0.09
problém bol so škálou odpovedí, keď sa menilo od úplného súhlasu po nesúhlas a naopak 1 0.09
q57 1 0.09
rk - 1 1 0.09
rk2 1 0.09
rk3 liberálna demokracia 1 0.09
rozumel, len politiku nechcel 1 0.09
sk,, sk2, sk3 1 0.09
sk1 - sk4 1 0.09
sk1-sk2-sk3 1 0.09
sk6 1 0.09
sk6, sk7 2 0.17
sk6, sk7, sk1, sk2, sk3 1 0.09
sk6, sk7, č. 44 1 0.09
sk7, sk13 1 0.09
str. 5, ot.č. 37-40 1 0.09
takmer všetky 1 0.09
väčšinou otázky politického charakteru 1 0.09
všeobecne mal celkovo problémy 1 0.09
všetky otázky o politike i ďalších témach 1 0.09
č 44 - politické otázky, určenie ľavice a pravice 1 0.09
č. 10, 44, 53, sk6, b11 1 0.09
č. 10, 44, sk6 2 0.17
č. 10, 53, sk6 1 0.09
č. 10, sk6 1 0.09
č. 44, rk1 1 0.09
č. 44,45,46 1 0.09
č. 47, 54, 55, RK-3, N7, N11 1 0.09
č.10, 44, rk2, rk3 1 0.09
č.10, 44, sk6, rk2, rk3, č. 53 1 0.09
č.10, sk6 1 0.09

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.