Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej a8

Názov: a8
Popis premennej: a8. Pri ktorej otázke začal mať respondent ťažkosti s odpovedaním (únava, neochota, časový stres, nezrozumiteľnosť)? (999 = nedošlo k takejto situácii)

Znenie otázky:
Pri ktorej otázke začal mať respondent ťažkosti s odpovedaním (únava, neochota, časový stres, nezrozumiteľnosť)?

PopisHodnota Frekvencia*%*
1 - postupne 1 0.09
1-9 1 0.09
13 pocítila únavu 1 0.09
41 a otázky o politike 1 0.09
44, sk6, sk7 2 0.17
44-46 1 0.09
50 - 53 1 0.09
99 2 0.17
999 1087 94.03
B-32 (neochota) 1 0.09
B1 1 0.09
B32 1 0.09
B32, B33 - neochota 1 0.09
B32, B33, B13 - neochota 1 0.09
B34 1 0.09
N10 1 0.09
N2 a potom B22 1 0.09
N3 1 0.09
N3, N4 1 0.09
N4 1 0.09
N4,SK1,2,3 1 0.09
N5 - N9 - porozumela/ťažko odpoved. 1 0.09
N6 1 0.09
N9 1 0.09
SK - 13 1 0.09
SK1 2 0.17
SK10 - parlamentné voľby 1 0.09
SK11, N4 1 0.09
SK13 1 0.09
SK2 1 0.09
SK8 1 0.09
b13 1 0.09
b18-b32 1 0.09
b21 1 0.09
b22 1 0.09
b23 1 0.09
b2a 1 0.09
b32 1 0.09
n1 - časový stres 1 0.09
n11 1 0.09
n15 1 0.09
n2,n3... 1 0.09
n4 1 0.09
n4 - dotazník bol dlhý 1 0.09
n5, n6 - všetky 1 0.09
n6 1 0.09
n6, n2, njh 1 0.09
od tej otázky č. 47 1 0.09
otázky o politike 1 0.09
q58 1 0.09
rk2 1 0.09
rk3 1 0.09
sk 12 1 0.09
sk1 1 0.09
sk1-sk12 1 0.09
sk10 1 0.09
sk11 1 0.09
sk3 3 0.26
sk5 1 0.09
sk6 2 0.17
sk7 1 0.09
sk7, 51-53, rk3, n9 1 0.09
únava (veľa otázok) 1 0.09
únava, veľa otázok 1 0.09

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.