Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej q3

Názov: q3
Popis premennej: q3. Vždy dodržiavať zákony a predpisy

Znenie otázky:
Existujú rôzne názory na to, čo znamená byť dobrým občanom. Uveďte na stupnici 1 až 7, kde "1" znamená "vôbec nie dôležité" a "7" znamená "veľmi dôležité", akú dôležitosť pripisujete nasledujúcim konaniam.
Vždy dodržiavať zákony a predpisy

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 7 0.61
1= vôbec nie dôležité 1 27 2.34
2 2 25 2.16
3 3 45 3.89
4 4 82 7.09
5 5 161 13.93
6 6 263 22.75
7 = veľmi dôležité 7 540 46.71
neviem si vybrať 99 6 0.52

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.